VODA
cijevi iz duktil-nodularnog lijeva
armature i fazonski komadi izrađeni iz duktil nodularnog lijeva
cijevi, armature i fazonski komadi izrađeni iz ostalih materijala - PEHD
vodovodne cijevi i fazonski komadi izrađeni iz polivinilklorida
cijevi i fazonski komadi iz čeličnih cijevi
KSB
KANALIZACIJA
cijevi, armature i fazonski komadi iz duktil-nodularnog lijeva
cijevi i fazonski komadi iz korugiranog polietilena ili polipropilena, klase SN 8
cijevi i fazonski komadi iz glatkog, tvrdog polivinilklorida, PVC-a, klase SN 2, SN 4 i SN 8
revizijska okna izrađena iz polietilena
KSB
KOMUNALNI PROGRAM
kamioni STUMMER
posude za otpad
 
Reference
 

Radeći proteklih godina zajedno s našim partnerima i stjećući iz dana u dan nove, kroz protekli period, željeli bi izdvojiti one s kojima smo do sada imali najviše uspjeha:

1.) PODUZEĆA ZA KOMUNALNU VODOOPSKRBU TE DJELATNOST ODVODNJE:
1.) KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Rijeka,
2.) PONIKVE d.o.o., Krk,
3.) LIBURNIJSKE VODE d.o.o., Opatija,
4.) 6. MAJ d.o.o., Umag,
5.) 1. MAJ d.o.o., Labin,
6.) KOMUNALAC d.o.o., Delnice,
7.) Komunalac d.o.o. Jurdani Jurdani,
8.) PULA HERCULANEA d. o. o, Pula
9.) VODOVOD PULA d.o.o., Pula,
10.) MED EKO SERVIS d.o.o., Medulin,
11.) USLUGA d.o.o., Poreč,
12.) ALBANEŽ d.o.o., Medulin,
13.) KOMUNALNI SERVIS d.o.o., Rovinj,
14.) ODVODNJA POREČ d.o.o., Poreč.
15.) ODVODNJA ROVINJ-ROVIGNO d.o.o., Rovinj,
16.) VODOVOD HRVATSKO PRIMORJE-JUŽNI OGRANAK., Senj,
17.) Vrelo d.o.o., Rab,
18.) i mnogi drugi....

2.) GRAĐEVINSKA PODUZEĆA:
1.) STRABAG d.d., Zagreb,
2.) GP KRK d.d., Krk,
3.) Građevinar d.o.o. Čabar., Čabar,
4.) Goran graditeljstvo d.o.o., Delnice
5.) Benčić d.o.o.,Rovinj,
6.) GRAĐEVINAR d.o.o., Rijeka,
7.) i mnogi drugi ...
3.) MONTAŽERSKA PODUZEĆA:
1.) BIMONT d.d., Rijeka,
2.) TEHNOMEHANIKA d.o.o., Rijeka,
3.) NITESCO d.o.o., Rijeka,
4.) VILMET d.o.o., Matulji,
5.) VODOTEHNIKA d.d., Zagreb,
6.) MONTER-STROJARSKE MONTAŽE d.d., Zagreb,
7.) i mnogi drugi...


Koristimo priliku zahvaliti se i svima Vama koje nismo naveli što ste nam pomogli da danas postanemo ono što jesmo, te izražavamo nadu i želju da i dalje budemo jedni prema drugima
otvoreni i spremni na suradnju, kao što smo bili i do sada.

Vaš CNM&CO. d.o.o.