VODA
cijevi iz duktil-nodularnog lijeva
armature i fazonski komadi izrađeni iz duktil nodularnog lijeva
cijevi, armature i fazonski komadi izrađeni iz ostalih materijala - PEHD
vodovodne cijevi i fazonski komadi izrađeni iz polivinilklorida
cijevi i fazonski komadi iz čeličnih cijevi
KSB
KANALIZACIJA
cijevi, armature i fazonski komadi iz duktil-nodularnog lijeva
cijevi i fazonski komadi iz korugiranog polietilena ili polipropilena, klase SN 8
cijevi i fazonski komadi iz glatkog, tvrdog polivinilklorida, PVC-a, klase SN 2, SN 4 i SN 8
revizijska okna izrađena iz polietilena
KSB
KOMUNALNI PROGRAM
kamioni STUMMER
posude za otpad
 
Kontakti
 

CNM & CO. d.o.o. za trgovinu i poslovne usluge

Sjedište tvrtke:
Ružići 1a
51 213 Jurdani

Centrala: 051 324 640
Komercijala VODA i KANALIZACIJA: 051 324 643
Komercijala KOMUNALNI program: 051 324 649
Fax: 051.324.644

E-mail: info@cnm.hr

Kunski žiro računi:
2402006-1100375213 Erste & Steiermärkische Bank d.d.
2500009-1101020089 Hypo Alpe Adria Bank d.d.
2484008-1104955144 Raiffeisen Bank d.d.

Upisano u Trgovački sud u Rijeci,
pod br. Tt-01/1431-3.
MBS : 040003497
OIB: 35199499343
Temeljni kapital: 300.000,00kn unesen u cjelosti.
Članovi uprave:
Ivica Curać, direktor i Jesena Curać, član uprave
Prokurist društva: Nada CrnkovićPutem ovog obrasca možete postaviti upit
za sve naše proizvode i usluge!


Ime i prezime:
Adresa:
Grad:
Telefon:
E-mail:
Poruka: