VODA
cijevi iz duktil-nodularnog lijeva
armature i fazonski komadi izrađeni iz duktil nodularnog lijeva
cijevi, armature i fazonski komadi izrađeni iz ostalih materijala - PEHD
vodovodne cijevi i fazonski komadi izrađeni iz polivinilklorida
cijevi i fazonski komadi iz čeličnih cijevi
KSB
KANALIZACIJA
cijevi, armature i fazonski komadi iz duktil-nodularnog lijeva
cijevi i fazonski komadi iz korugiranog polietilena ili polipropilena, klase SN 8
cijevi i fazonski komadi iz glatkog, tvrdog polivinilklorida, PVC-a, klase SN 2, SN 4 i SN 8
revizijska okna izrađena iz polietilena
KSB
KOMUNALNI PROGRAM
kamioni STUMMER
posude za otpad
 
Kako do nas?
 

CNM & CO. d.o.o. za trgovinu i poslovne usluge

Sjedište tvrtke:
Ružići 1a
51 213 Jurdani


1. autoput A7 prema Rupi izlaz u čvoru Jurdani
2. Skretanje lijevo, uključite se na državnu cestu D8 u smjeru prema Rupi.
3. Za 2 km kod doma Permani skrenete desno prema Klani cesta br. 5016
4. Za 900m s lijeve strane je zgrada CNM&Co.d.o.o.