VODA
cijevi iz duktil-nodularnog lijeva
armature i fazonski komadi izrađeni iz duktil nodularnog lijeva
cijevi, armature i fazonski komadi izrađeni iz ostalih materijala - PEHD
vodovodne cijevi i fazonski komadi izrađeni iz polivinilklorida
cijevi i fazonski komadi iz čeličnih cijevi
KSB
KANALIZACIJA
cijevi, armature i fazonski komadi iz duktil-nodularnog lijeva
cijevi i fazonski komadi iz korugiranog polietilena ili polipropilena, klase SN 8
cijevi i fazonski komadi iz glatkog, tvrdog polivinilklorida, PVC-a, klase SN 2, SN 4 i SN 8
revizijska okna izrađena iz polietilena
KSB
KOMUNALNI PROGRAM
kamioni STUMMER
posude za otpad
 
Armature i fazonski komadi
izrađeni iz duktil nodularnog lijeva
 

OPIS FAZONSKIH KOMADA I ARMATURA IZRAĐENIH IZ DUKTIL NODULARNOG LIJEVA:

a.) LJ-Ž fazonski komadi izrađeni iz duktil nodularnog lijeva (GGG 40), prema EN 545, za radni tlak od PN 10, 16, 25 ili 40 bara ovisno o potrebama naručitelja, s unutarnjom zaštitom od bitumenskog premaza-crnog, cementnog morta ili epoxy premaza plavog za pitku vodu i vanjskom zaštitom od bitumenskog premaza-crnog i epoxsy premaza plavog, slijedećih tipova:

a.1.) prirubnički fazonski komadi-prirubnice prema EN 1092-2-(F-komadi, FF-komadi, FFR-komadi, FFK-komadi, Q-komadi, N-komadi, T-komadi, X-komadi, TT-komadi i ostali ...),

a.2.) fazonski komadi s tyton naglavcima -(MMK-komadi, MMQ-komadi, MMB-komadi, MMR-komadi i ostali...),

a.3.) fazonski komadi s tyton naglavkom (naglavcima) i prirubnicom prema EN 1092-2-(EU-tyton komadi, MMA-tyton komadi i ostali...),

a.4.) fazonski komadi za plastične cijevi s prirubnicom prema EN 1092-2 I KS-naglavkom (naglavcima)-(F-KS-komadi, E-KS-v, MMA-KS komadi i ostali ...),

a.5.) fazonski komadi za sve ostale vrste cijevi i tipove spojeva, prema upitima naručitelja i njihovim potrebama.

SVI FAZONSKI KOMADI OD DN 50 DO DN 800

b.) LJ-Ž armature izrađene iz duktil nodularnog lijeva (GGG 40 i GGG 50), s unutarnjom i vanjskom zaštitom od epoxy premaza plavog prema EN 545 za pitku vodu ili od emajliranog premaza plavog unutra, a izvana epoxy premaza plavog za radni tlak PN 10, 16, 25 ILI 40 bara, sukladno potrebama naručitelja, slijedećih tipova:

b.1.) EV i EVO zasuni, F4-kratke izvedbe ili F5-duge izvedbe s spojem na prirubnicu prema EN 1092-2, s unutarnjom i vanjskom zaštitom od epoxy premaza plavog za pitku vodu, prema EN 545 s mogućnošću upravljanja putem ručnog kola, ugradbene garniture ili elektropogona, tip auma ili sl...), nazivnih promjera od DN 50 do DN 400,

b.2.) podzemni hidranti - s unutarnjom i vanjskom zaštitom od bitumenskog premaza crnog ili s unutarnjom i vanjskom zaštitom od epoxy premaza plavog prema EN 545, nazivnih promjera DN 50 i DN 80, visine hidranta od 500 mm do 1250 mm, instalacijske dubine od 750 mm do 1500 mm, s spojem na prirubnicu prema EN 1092-2

b.3.) nadzemni hidranti - s unutarnjom i vanjskom zaštitom od epoxy premaza plavog ili crvenog prema želji naručitelja, nazivnog promjera DN 80 i DN 100, visine h1600 mm-250idranta od 0 mm,s spojem na prirubnicu prema EN 1092-2

b.4.) nepovratni ventili inepovratni ventili s kuglom - unutarnja i vanjska zaštita epoxsy premaz plavi prema EN 545 i spoj na prirubnicu prema EN 1092-2,nazivnog promjera od DN 50 do DN 300

b.5.) zračni ventili s jednom ili dvije kugle -s unutarnjom i vanjskom zaštitom od od epoxy premaza plavog prema EN 545, s spojem na prirubnicu EN 1092-2 i nazivnog promjera od DN 50 do DN 300

b.6.) hvatači nečistoća -unutarnja i vanjska zaštita epoxy premaz plavi prema EN 545, s spojem na prirubnicu EN 1092-2, nazivnog promjera od DN 50 do DN 300

b.7.) leptirasti zatvarači ( ventili ) -s unutarnjom i vanjskom zaštitom od od epoxy premaza plavog ili emajliranog premaza plavog vanjskom zaštitom od od epoxy premaza plavog prema EN 545, s spojem na prirubnicu prema EN 1092-2i mogućnošću upravljanja ručnim kolom, reduktorom ili elektropogonom ovisno o želji ili potrebama naručitelja, nazivnog promjera od DN 50 do DN 300

b.8.) kuglasti ventili s mogućnošću upravljanja ručnim kolom, reduktorom ili elektropogonom, s spojem na prirubnicu, nazivnog promjera od DN 50 do DN 300

b.9.)kompenzatori, MDK-A komadi, E-BS univerzalne spojnice na prirubnicu,za sve vrste cijevi, U-BS brze spojnice, E-PEHD prirubnički adapter za pehd vodovodne cijevi, ogrlice za pvc, PEHD i ostale armature prema željama i potrebama naručitelja od DN 50 DN 300


Želimo napomenuti da pored navedenih LJ-Ž fazonskih komada i armatura, nudimo i ostale sukladno vašim upitima i da za sve LJ-Ž fazonske komade i armature nudimo i spojni i brtveni materijal (prirubničke gumene brtve , tyton EPDM brtve i pocinčane vijke s maticama i podloškama K.V. 5.8., 8.8 i ostalo.